Tuesday, October 16, 2012

Membuang masa lebih teruk dari kematian

"Membuang masa lebih teruk dari kematian, kerana kematian memisahkan engkau dari dunia sedangkan membuang masa memisahkan engkau dari Allah." (Ibn Al-Qayyim)

No comments:

Post a Comment