Tuesday, October 9, 2012

Ilmu lebih baik daripada harta


15 Ilmu lebih baik daripada harta

1. Ilmu adalah warisan para Nabi, manakala harta adalah warisan para raja dan orang kaya.

2. Ilmu akan menjaga pemiliknya, manakala pemilik harta menjaga hartanya.

3. Ilmu adalah penguasa atas harta, tetapi harta tidak berkuasa atas ilmu.

4. Harta akan habis bila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah jika diajarkan.

5. Apabila mati, pemilik akan meninggalkan hartanya, tetapi ilmu akan masuk bersamanya ke dalam kubur.

6. Harta dapat diperolehi oleh semua manusia, sama ada mukmin, kafir, baik atau jahat. Tetapi ilmu yang bermanfa’at hanya dapat diperolehi orang-orang yang beriman.

7. Mereka yang berilmu diperlukan oleh pemerintah dan selain darinya, tetapi pemilik harta hanya diperlukan oleh orang miskin.

8. Jiwa akan mulia dan bersih dengan mengumpulkan ilmu dan berusaha memilikinya, sedangkan harta tidak membersihkannya, tidak menyempurnakannya bahkan tidak menambah sifat kemuliaan.

9. Harta mengajak jiwa kepada bertindak sewenang-wenangnya dan sombong, manakala ilmu mengajaknya untuk merendah diri dan melaksanakan ibadah.

10. Ilmu membawa dan menarik jiwa kepada kebahagiaan yang Allah ciptakan untuknya, sedangkan harta adalah penghalang antara jiwa dan kebahagiaan tersebut.

11. Kekayaan ilmu lebih mulia dari kekayaan harta kerana apabila kekayaan itu musnah menjadikan pemiliknya miskin, tetapi kekayaan ilmu tidak perlu dikhuatirikan kefakirannya malah ia akan terus bertambah menjadikan ia kekayaan yang paling tinggi.

12. Mencintai ilmu dan mencarinya adalah pokok segala ketaatan, manakala cinta terhadap dunia dan harta serta mencarinya adalah pokok segala kesalahan.

13. Nilai orang kaya terletak pada hartanya, apabila harta itu lenyap maka lenyaplah nilainya. Tetapi nilai orang berilmu ada pada ilmunya, nilainya dirinya itu tetap tinggi bahkan terus bertambah.

14. Dengan ilmu manusia membuat ketaatan kepada Allah, sedang disebabkan harta kebanyakan manusia berbuat maksiat kepada Allah.

15. Orang kaya harta selalu merasai takut dan sedih, ia merasa sedih sebelum mendapatkannya dan takut setelah memperolehinya, setiap kali harta bertambah perasaan takutnya juga kian bertambah. Manakala orang yang kaya ilmu merasai aman, kebahagian dan kegembiraan.

No comments:

Post a Comment